Priser

Insats och driftskostnad

Medelemsinsatsen i föreningen är 15200 kr. Utöver detta tillkommer anslutningsavgift. Kontakta föreningen för mer information.

Driftkostnaden är 349 kr/månad, inkl. moms. Detta täcker:

  1. Internetanvändning med 500Mbit/s
  2. TV med basutbud Lagom
  3. Grundavgift för IP-telefoni (samtalsavgifter tillkommer)
  4. Administration och underhåll

Årsavgiften tillkommer. Avgiften bestäms vid varje årsstämma.

Hyresgäster i flerfamiljshus

Hyresgästernas kostnad fastställs normalt inte av LiT utan av hyresvärden. Anledningen är att fastighetsägaren bestämmer programutbud m.m. och därefter fördelar ut kostnaden på resp. hyresgäst eller inkluderar kostnaden i hyran

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster utöver baspaketet såsom fler TV-kanaler, snabbare internet anslutning, pay-per-view eller hyra av film beställs och debiteras direkt av Telia

Tilläggsutrustning

Se Telia’s hemsida.