Information till mäklare

Information till mäklare vid överlåtelse av fastighet ansluten till LiT fiberförening

LiT äger det fibernät som är anslutet till fastigheten och ägaren till fastigheten är andelsägare i föreningen. Föreningen vill med denna information klargöra vad som gäller vid överlåtelser av fastighet ansluten till fibernätet. Informationen bör lämpligen framgå av försäljningsprospektet. Kännedom om vad som gäller är viktigt att känna till för såväl säljare som köpare av ansluten fastighet.

Utöver de bestämmelser som finns i lagstiftningen rörande ekonomiska föreningar har Föreningen stadgar som reglerar vad som gäller angående medlemskap och insatser mm. Medlemmen ska alltid ha en ekonomisk insats (andel) i föreningen. Om medlem inte känner till hur stort belopp medlemmen har som insats, har Föreningen en medlemsförteckning över medlemmarna och deras insatser.

För de fastigheter som är anslutna finns ett anslutningsavtal med en klausul om markupplåtelse mellan föreningen och medlemmen. I vissa fall finns också särskilda markupplåtelseavtal. De allra flesta anslutna fastigheterna har ett kollektivt avtal med Telia om abonnemang på TV, Internet och telefoni.

Vad kan överlåtas?

I samband med att en medlem överlåter sin fastighet, följer med överlåtelsen även anslutningsavtal, markupplåtelseavtal, förekommande abonnemang med föreningen samt den ekonomiska andelen i föreningen. När det gäller avtal om tjänster, innehåller avtalen bestämmelser om vad som gäller vid överlåtelse.

Överlåtelseblankett finner du här.