Integritetspolicy

Vilken information vi samlar in

Föreningen samlar in och använder personlig information från medlemmar som inkluderar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-post adress

Varför vi samlar informationen

Föreningen samlar informationen för att kunna leverera ett passivt fibernät samt tjänster enligt avtalen skrivit med medlemmen. E-post/SMS utskick kan förekomma i samband med fakturerande, avbrottsinformation, kallelse till årsstämma eller nyhetsbrev.

Hur vi använder informationen

 • Föra medlemslista i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar
 • Ekonomiska aktiviteter såsom fakturering av tjänster och medlemsavgifter samt hantering av medlemsinsatser
 • Kartläggning av fastigheter i samband med planering, byggnation och uppehåll av passiv fibernät
 • Utskick av information, fakturor och påminnelser via e-post/SMS
 • Eventuell rapportering till myndigheter såsom kommun, länsstyrelsen, PTS
 • Att beställa tjänster från tjänsteleverantör
 • Att beställa byggnation eller underhåll av passivt fiber
 • För att kontakt medlemmen om ändringar i denna policy

Föreningen försöker att minimera spridningen av infromationen båda inom föreningen och till utomstående. Föreningen vid varje årsstämma ska välja en ledamot som Dataskyddsansvarig.

Rensning/Gallring

Medlemslista – i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar
E-postlistor – efter inget utskick har gjorts på 3 år
Arbetskartor och listor – 12 månader efter arbetet har färdigställts

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vill ha din information uppdaterad eller vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, vänligen e-posta till kontakt@tranemofiber.se eller skriv till>

Landsbygdsnät i Tranemo Ek. För.
Box 145
514 23 Tranemo