Felanmälan

Felanmälan

Vårt kollektiva avtal med Telia innebär att du i första hand ska kontakta Telia via telefon 90 200. När du kommer fram till handläggare kan det vara hjälpsamt att uppge att du är knuten till gruppavtal med Landsbygdsnät i Tranemo. Om Telia konstatera att felet ligger i fibernätet så anmäler de detta till föreningen efter att de har utfört sina egna tester.

Om felet utgörs av exempelvis att åskan har slagit ut utrustningen för abonnemanget, anmäls detta också på angivet telefonnummer. I vårt avtal med Telia förses varje medlem med fungerande utrustning, och skulle åska skada utrustningen så ersätts denna med ny utan kostnad. Men testa först att dra ut strömmen ett tag sedan sätta på igen.

Om du har återkommande problem så är du givetvis välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Vid fysiska skador, exempelvis brott på fibern, kontakta föreningen.