Medlemsägt öppet fibernät i Tranemo kommun

Landsbygdsnät i Tranemo

Vi har ett upplyst nät sedan 2014. Vår affärsidé är att bygga fiber fram till alla hushåll i Tranemo kommun. Föreningen leds av en styrelse med representation i de olika geografiska delara i kommunen. I styrelsen har vi samlat kunskap och erfarenhet för att bygga den infrastruktur av fiberkablar som vi nu äger. Vår drivkraft är att göra vad vi kan för att få en levande landsbygd i Tranemo kommun. Vi förser omkring 2000 hushåll med bredband.

Medlemskap

”LiT” (Landsbygdsnät i Tranemo) är en ekonomisk förening som i huvudsak med ideella krafter arbetar för att få fiber framdraget i kommunen. Det gäller framför allt i de mindre tätorter i kommunen med också i tätorten. Med Tranemo Bostäder har vi särskilt avtal som inte omfattas av det kollektiva avtalet med Telia.

Ekonomisk förening

Varje medlem har lika många andelar som antal anslutna fastigheter i den ekonomiska förening LiT. Varje medlem har dock endast en (1) röst öavsett andelar vid den årliga årsstämman. Det innebär också att du som är medlem tar del av den värdestegring som föreningen genererar. Det blir som i en bostadsrättsförening, vinsten går tillbaka till dig själv.

Hyresvärden till anslutna hyreshus har också en (1) andel per ansluten fastighet (hyresgäst är inte medlem).

Du är medlem i föreningen när du har betalat anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften.

Bli medlem, fyll i blanketten här.