Integritetspolicy

Vilken information vi samlar in

Föreningen samlar in och använder personlig information from medlemmar som inkluderar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-Post Adress

 

Varför vi samlar informationen

Föreningen samlar informationen för att kunna leverera ett passivt fibernät samt tjänster enligt avtalen skrivit med medlemmen. E-post/SMS utskick kan förekomma i samband med fakturerande eller nyhetsbrev.

 

Hur vi använder informationen

 • Föra medlemslista i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar
 • Ekonomiska aktiviteter såsom fakturering av tjänster och medlemsavgifter samt hantering av medlemsinsatser
 • Kartläggning av fastigheter i samband med planering, byggnation och uppehåll av passiv fibernät.
 • Utskick av Information, Fakturor och Påminnelser via E-Post/SMS
 • Eventuell rapportering till myndigheter såsom Kommun, Länstyrelsen, PTS
 • Att beställa tjänster från tjänsteleverantör
 • Att beställa byggnation eller underhåll av passivt fiber.
 • För att kontakta medlemmen om ändringar i denna policy

 

Föreningen försöker att minimera spridningen av informationen båda inom föreningar och till utomstående. Föreningen vid varje årsstämma ska välja en ledamot som Dataskyddsansvarig.

 

Rensning/Gallring

 • Medlemslista (i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar)
 • E-postlistor (efter inget utskick har gjorts på 3 år)
 • Arbetskartor och listor (12 månader efter arbetet har färdigställts)

 

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vill ha din information uppdaterad eller vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, vänligen e-posta till ??@tranemofiber.se eller skriv till:

Landsbygdsnät i Tranemo Ek. För.

Box 145

514 23 Tranemo