Vad Får Jag

Föreningens årsstämma, där alla medlemmar kan delta, fastställer de priser som gäller samt fastställer innehållet i nätet genom avtal med en tjänsteleverantör. Det avtal LIT har nu med Telia gäller t.o.m. 2018.

Installation

  • Fiber dras fram till tomtgränsen. Ledningsdragningen i den egna tomten bekostar fastighetsägaren själv. (Föreningen kan, om önskemål finns, anvisa lämplig entreprenör som utför arbetet.)
  • LIT svarar för fiberblåsning och uppsättning av kopplingsdosa på utsidan husvägg samt indragning av kabel till lämplig plats.'
  • Du får gateway/router för internet
  • Du får IP-telefon (1 st)
  • Du får kabel installerad till din TV
  • Du får en digitalbox till din TV (1 st). Tillkommande digitalboxar beställs och debiteras direkt av Telia.  För priser, se Telias hemsida.

Drift

Driftkostnaden är för närvarande 379 kr/månad, inkl moms. Detta täcker:

  1. Internetanvändning med 100 MB/s,
  2. TV med s.k. basutbud (Telia 15-20 kanaler)
  3. Grundavgift för IP-telefon (samtalsavgifter tillkommer) samt
  4. Administration och underhåll

Exakt vilka kanaler som ingår i basutbudet ”Telia Lagom” framgår av Telias hemsida, se bifogad länk: ”Lagom”, Innehållet i Telia Lagom kan förändras över tiden.

Utökat TV-utbud eller snabbare bredband än 100 MB/s beställs direkt av Telia. Den utökade kostnaden betalas också direkt till Telia.

Hyresgäster i flerfamiljshus

Hyresgästernas utrustning och baskostnad fastställs normalt av hyresvärden.

Utökat TV-utbud eller snabbare bredband beställs och betalas direkt till Telia.