Föreningen äger nätet fram till och med överlämningspunkten (”dosan”) där fiberkabeln måste patchas in i huset. Överlämningspunkten är oftast på utsidan av huset så at att föreningen har lättare att komma åt den vid behov.