Föreningen förutsätter att avtalet tillhör fastigheten och vid husförsäljning behöver säljare och köpare skriva under ett överlåtelseavtal för överlåtelse av medlemsandel. Information om medlemsandelen i LiT bör lämpligen framgå av försäljningsprospektet, se information till mäklare.

All utrustning (mediaomvändlare, router, digitalbox) ska stanna kvar i huset.