Alla priser fastställs på föreningens årsstämma där alla medlemmar kan delta. Se nuvarande prislista.