Vårt basutbud heter Telia Lagom. Antal kanaler kan förändras över tiden. Exact vilka kanaler som ingår idag kan du se på Telia’s hemsida. Via Mitt Telia kan du se vilka extra kanaler du kan beställa och vad de kostar.