Föreningen har valt att lägga all fiber i kanalisation. Därmed går det enkelt att blåsa om fibern i så fall det blir skadat eller om mer fiber behövs framöver.

Man gräver därför bara ner en slang och markera med markeringsband några centimeter ovanpå. Föreningens entrepenör kommer senare och blåsa in en fiberkabel i kanalisationen med hjälp av tryckluft.