LiT kan rekommendera företag som åtar sig att göra arbetet om man inte ville göra det själv.