Ja, det går att gräva ner fiber när fastigheten har jordvärme, men då krävs försiktighet så att inte jordvärmeledningen skadas.