Själva fiberkabeln kan inte leda ström, men allt som är el-drivet kan skadas.