Insatsen i föreningen är 15 200 kr per fastighet och anslutningspunkt. Detta pris gäller alla medlemmar. De som väljer att ansluta sig efteråt, när nätet är byggt, får betala den faktiska anslutningskostnaden. Del del av kostnaden som överstiger 15 200 kr kommer att debiteras som anslutningskostnad och är momsbelagd.