Anmäl alltid till Ledningskollen först! Om du ska gräva eller bryta sten någonstans på din fastighet ska du ta reda på om det finns kablar i marken. Detta är en självklarhet och du måste ha klart för dig så att du inte gräver av fibernätet. Om du inte begär utsättning och skadar fibernätet, hamnar ansvaret och kostnaden på dig, den som gräver eller gett uppdrag åt grävaren.