Nej, inte genom fiberföreningen eller kollektivavtalet.