Stormöte Gölingstorp

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Gölingstorp

Arbetet med att gräva för fiber i ovanstående områden kommer att dra igång under våren. Vi vet inte exakt när ännu då det är beroende på hur det blir med vintern och på hur samarbetet men en del andra inblandade flyter på.

Stormöte Moghult, Flathult, Gumpebo, Hornhult m. fl

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Moghult, Flathult, Gumpebo, Hornhult m. fl

Arbetet med att gräva för fiber i ovanstående områden kommer att dra igång snart. Antagligen inom någon/några veckor på vissa sträckor lite beroende på hur det blir med vintern och kanske lite senare på andra delar lite beroende på hur samarbetet men en del andra inblanade flyter på.

Årsmöte Nittorp och kontraktsskrivning Nittorps By, Haganäs, Haga

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Nittorps by, Haganäs och Haga

Vi planerar för att starta upp med att gräva för fiber i ovanstående områden under vintern. Det är för dagen lite oklart när men starten är beroende på hur det går i andra delar av vårt område och hur mycket vinter det blir.

Ansökan om EU-bidrag har godkänts

Vår ansökan om EU-bidrag har idag godkänts!

LIT har ansökt om bidrag för att bygga fibernät för c:a 700 hushåll i Tranemo kommun. Fibernätet omfattar fem delområden: Ambjörnarp landsbygd, Dalstorps-Ölsremma landsbygd, Ljungsarp landsbygd, Hulared och Nittorp.

Godkänd ansökan

Projektet är kostnadsberäknat till 37,5 Mkr, varav vi får EU-bidrag med 40%.  Utan EU-bidraget är det svårt, för att inte säga omöjligt, att finansiera bygget. Inga kommersiella företag är intresserade och vi själva som bor i området har knappast råd.

Visste du att....

  •  LIT har nu 775  abonnenter (Mossebo 168, Dalstorp 212, Ambjörnarp 108, Grimsås 210, Ljungsarp 82)
  • Nästa etapp har påbörjats (Nittorp och Hulared samhällen) och kopplas in försommaren 2016. Sen kommer Ölsremma samhälle (klart hösten 2016)
  • Övriga områden kan påbörjas först när vi fått beslut om EU-bidrag, vilket vi hoppas kommer i april 2016. Då startar vi bygga fiber för Ambjörnarp landsbygd (hösten 2016), Ljungsarp landsbygd (våren 2017), Dalstorp-Ölsremma landsbygd (sommaren 2017), Hulared landsbygd (hösten 2017), , Nittorp landsbygd (2018), Uddebo (2018)

Ljus i Ljungsarp!

Idag driftsatte vi noden i Ljungsarp. De 74 medlemmarna som valde att ta föreningens kollektiva tjänster kan nu idag få igång tjänsterna.

För att komma igång, antingen registrera igenom tjänsten 'Bredbandswebben' som kommer upp när man koppla in datorn och försöker komma åt webben, eller ring direkt till Telia på 020-240-250.

Grattis på din nya anslutning!

Tags: 

Uppstartsmöte i Nittorp och Hulared

Landsbygdsnät i Tranemo i samband med arbetsgrupperna i Nittorp och Hulared kommer att ha uppstartsmöte för att informera om fiberbygget, svara alla frågor och eventuellt skriva på avtal.

Mötet i Nittorp kommer att hållas i Ishallen, Onsdag den 2:a December, kl. 18:00.

Mötet i Hulared kommer att hållas Måndag den 7:e December, kl. 19:00.

Varmt välkommen!

LIT satsar stort för att bygga ut fiber på landsbygden i Tranemo

Styrelsen för Landsbygdsnät i Tranemo beslutade i går kväll (151015) att dra igång med utbyggnad av fibernät för bredband, TV och telefon för stora delar av landsbygden inom Tranemo kommun.

Upphandlingen är klar och arbetet med projektering och kontraktskrivning med abonnenterna inom området startar omgående och beräknas slutföras inom 2 år.

Sidor