Årsmöte 2019-04-16

Styrelsen välkomna medlemarna till Års Möte i Landsbygdsnät i Tranemo Ek. För.

Bygdegården Uddebo
Tisdag den 16:e April 2019
Start Kl. 18:30