Uddebo-Limmareds säteri

Nu är grävningarna avslutade i det stora hela. Blåsning av fiber är påbörjad och svetsning har startat i skåp och fram till abonnenter. Bygget fortskrider samtidigt med "nod" och uppkoppling till telestation. Uppstart är idag planerat för hela området till i slutet av November och i samband med det sker utlämning av boxar för tjänsten. Tid och plats meddelas senare.