Uddebo-Limmareds Säteri

SLL är antagen som byggare av nätet. Ett första byggmöte var den 26/3. Byggstart är beräknad till om ca 6 veckor med början med Limmared-Hesta delen. Utstakning för grävning sker efter hand och kommer att meddelas berörda där man har möjlighet att lämna synpunkter. Det är redan nu dags att börja fundera på grävning, på egen tomt, och placering av anslutningssbox. Närmare anvisningar om detta kommer att skickas ut via mail. Faktuering av första inbetalning kommer att påbörjas under vecka 15.