Uddebo-Limmareds Säteri

Nu är sammanställningen klar över dom inkomna avtalen och intresset ser bra ut. Sista dagen var 30/11 men det går bra att teckna avtal ända fram till byggstart. Annonsering om upphanling för entreprenaden kommer att ske i Januari och skall sedan vara klar under febuari. Byggstart är planerad till Våren men är beroende på entreprenörernas beläggning.