Uddebo-Limmareds Säteri

Tecknande av avtal fortskrider med ett ökande intresse. Planering och upphandling av entreprenad är påbörjad.