Stormöte Algutstorp 12 april

 

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Algutstorp, Tyggestorp, Brandsmo m. fl.

Arbetet med att gräva för fiber i ovanstående områden kommer att dra igång i sommar. Antagligen blir det inte förrän efter semestern, men vi vill redan nu komma igång med att skriva kontrakt.

Vi kallar därför till möte med alla fastighetsägare för att informera om vårt erbjudande och skriva avtal samt se närmare på var vi skall ta oss fram. Då är det viktigt att Du som fastighetsägare kollar upp var Du har egna ledningar för t ex el, sommarvatten, avlopp, jordvärme mm så vi kan ta så mycket hänsyn som möjligt till det.

Välkommen till Ishallen i Nittorp

Onsdag den 12 april kl 18.00

Då kommer vi också att ha ytterligare en kort information om vilka tjänster man kan få, vad det kostaroch sedan blir det möjlighet att skriva kontrakt. Det kommer att finnas kartor över planerad ledningsdragning, och information om hur installationen i varje fastighet ser ut.

Om Du inte kan komma den dagen så är det viktigt att Du kontaktar din representant i arbetsgruppen som i detta område är Per-Olof Olsson och Karl-Johan Ohlin

VÄLKOMMEN!

http://www.xn--landsbygdsntitranemo-lzb.se/sites/xn--landsbygdsntitranemo-lzb.se/files/u125/inbjudan%20storm%C3%B6te%20Algutstorp.pdf