Stormöte Gölingstorp

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Gölingstorp

Arbetet med att gräva för fiber i ovanstående områden kommer att dra igång under våren. Vi vet inte exakt när ännu då det är beroende på hur det blir med vintern och på hur samarbetet men en del andra inblandade flyter på.

Vi kallar därför till möte med alla fastighetsägare för att skriva avtal och se närmare på var vi skall ta oss fram. Då är det viktigt att Du som fastighetsägare kollar upp var Du har egna ledningar för t ex el, sommarvatten, avlopp, jordvärme mm så vi kan ta så mycket hänsyn som möjligt till det.

Välkommen till Gästgiveriet i Gölingstorp

Onsdag den 22 februari kl 18.00

Då kommer vi också att ha ytterligare en kort information om vilka tjänster man kan få, vad det kostar och sedan blir det möjlighet att skriva kontrakt. Det kommer att finnas kartor över planerad ledningsdragning, och information om hur installationen i varje fastighet ser ut.

Om Du inte kan komma den dagen så är det viktigt att Du kontaktar din representant i arbetsgruppen.

VÄLKOMMEN!

http://www.xn--landsbygdsntitranemo-lzb.se/sites/xn--landsbygdsntitranemo-lzb.se/files/u125/Inbjudan%20storm%C3%B6te%20G%C3%B6lingstorp.pdf