Ansökan om EU-bidrag har godkänts

Vår ansökan om EU-bidrag har idag godkänts!

LIT har ansökt om bidrag för att bygga fibernät för c:a 700 hushåll i Tranemo kommun. Fibernätet omfattar fem delområden: Ambjörnarp landsbygd, Dalstorps-Ölsremma landsbygd, Ljungsarp landsbygd, Hulared och Nittorp.

Godkänd ansökan

Projektet är kostnadsberäknat till 37,5 Mkr, varav vi får EU-bidrag med 40%.  Utan EU-bidraget är det svårt, för att inte säga omöjligt, att finansiera bygget. Inga kommersiella företag är intresserade och vi själva som bor i området har knappast råd.

Vår ansökan är nu godkänd av Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

Det har tagit mer än två år för Jordbruksverket och EU att förhandla fram villkor och regelverk mm, medan vi gång på gång fått besked om nya datum för beslutet.

Nu kan vi planera

LIT kommer under de närmaste veckorna att, tillsammans med vår entreprenör SLL, göra en tidplan för bygget av de olika etapperna som ingår i projektet.

Styrelsen för LIT har dock redan godkänt och startat upp att bygga näten i Nittorp och Hulared samhälle. Arbetet där återupptas inom någon vecka.

Bygge av Ambjörnarp landsbygd startar före semestern och Växtorp (del av Dalstorp landsbygd) efter semestern. Information om övriga etapper kommer så snart planeringen slutförts.

ÄNTLIGEN!