Visste du att....

  •  LIT har nu 775  abonnenter (Mossebo 168, Dalstorp 212, Ambjörnarp 108, Grimsås 210, Ljungsarp 82)
  • Nästa etapp har påbörjats (Nittorp och Hulared samhällen) och kopplas in försommaren 2016. Sen kommer Ölsremma samhälle (klart hösten 2016)
  • Övriga områden kan påbörjas först när vi fått beslut om EU-bidrag, vilket vi hoppas kommer i april 2016. Då startar vi bygga fiber för Ambjörnarp landsbygd (hösten 2016), Ljungsarp landsbygd (våren 2017), Dalstorp-Ölsremma landsbygd (sommaren 2017), Hulared landsbygd (hösten 2017), , Nittorp landsbygd (2018), Uddebo (2018)

När vi är klara 2018 kommer LIT att ha

  • c:a 1500 medlemmar/abonnenter
  • investerat 50 miljoner kr i fibernät varav 15 miljoner är EU-bidrag
  • plöjt ner 400 km fiberkabel

LIT kommer då att ha ett av de större fibernäten i Västra Götaland !