Uddebo

Område

Uddebo omfatta landsbygdanden från kommungränsen mot Svenljunga och fram till Tranemo tätort: I söder och norr avgränsas området av Ambjörnarp (ingår i LIT) resp Månstad.

Området framgår av kartan, se bifogad länk "Uddebo"

Tidplan

En förprojektering har påbörjats. Det innebär att vi kommer få en god bild av det kommande fibernätet, dvs var nätet skall dras och vem som kommer att ansluta sig som abonnent.

Förprojekteringen ger oss också ett bra underlag för kostnadsberäkning och för att göra en ansökan om EU-bidrag. Utan EU-bidrag kommer kostnaderna att bli så höga att vi inte har råd att bygga fibernätet.

Enterprenör, dvs vem som kommer att gräva och bygga nätet, skall upphandlas enligt Lagen Om Offentlig Upphandling.

Arbetsgrupp

Arbetet med att projektera och bygga nätet leds av en arbetsgrupp bestående av nedan angivna personer. Vill du göra en intressenanmälan eller få mer information så kontakta någon av dem.

För ytterligare information se http://www.uddebo.nu/

 
 
 
 

Uddebo samhälle och landsbygd
Lennart Johansson
 070-5627122
lalle.uddebo@gmail.com

Stuvered-Limmareds Säteri
Margit Bylin
070-2563519

info@limmaredssateri.se