Prislista

Priser och kostnader

Alla priser fastställs på föreningens årsstämma där alla medlemmar kan delta.

Vad kostar det?

Insatsen för att ansluta en fastighet till fibernätet är 15.200 kr. Då finns anslutningen vid tomtgränsen.

Till detta kommer kostnaden för nerläggning av fiberkabel över själva tomten samt anslutningen i huset, men där får man ROT-avdrag.

Driftkostnaden är 379 kr/månad, inkl moms. Detta täcker: 1) Internetanvändning med 100 MB/s, 2) TV med s.k. basutbud, 17-18 kanaler 3) grundavgift för telefon (samtalsavgifter tillkommer) samt 4) administration och underhåll.

Prislista 2016

 

Hyresgäster i flerfamiljshus

Hyresgästernas kostnad fastställs normalt inte av LIT utan av hyresvärden. Anledningen är att fastighetsägaren bestämmer programutbud mm och därefter fördelar ut kostnaden på resp hyresgäst eller inkluderar kostnaden i hyran.

Tilläggstjänster

Högre hastighet (mer än 100 MB/s) eller tilläggstjänster utöver baspaketet (Telia Lagom) beställs och debiteras direkt av Telia. 

Tilläggsutrustning

Till exempel extra digitalbox för TV, extra IP-telefon eller trådlös TV sändare  beställes av Telia.

Priser, se Telias hemsida