Hur/Ansökan

Hur blir jag medlem?

Alla fastighetsägare inom Tranemo kommun kan bli medlemmar i LIT. Även fastigheter i angränsande områden kan bli medlemmar i speciella fall efter godkännande av LIT’s styrelse.

Utbyggnad av fiber sker etappvis när tillräckligt många fastighetsägare tecknat en ”Intresseanmälan” och efter att innevånarna i området startat en arbetsgrupp som driver utbyggnadsarbetet.

I normalfallet tecknar man sedan ett ”Anslutningsavtal", men först i samband med att den fastighet man äger ansluts till fibernätet.

Flerfamiljshus/hyreslägenhet

Hyresgäster i flerfamiljshus är normalt inte medlemmar utan det är fastighetsägaren. Denne tecknar avtal för samtliga lägenheter och upplåter fiberanslutning till hyresgästerna.