Dalstorp-Ölsremma Landsbygd

Område

Dalstorp-Ölsremma landsbygd är ett delnät inom LIT, Landsbygdsnät i Tranemo. Området omfattar nordöstra delen av Tranemo kommun och sträcker sig  från utkanten av Dalstorp tätort norrut till gränsen mot Ulricehamn, nordöst till gränsen mot Småland, öster ut mot Ljungsarp och söder ut mot Nittorp.

Området framgår av kartan.

Se detaljerad kart över Ölsremma tätort:

Karta Ölsremma tätort.

Tidplan

Hela området Dalstorp-Ölsremma glesbygd har förprojekterats. Det innebär att vi har en god bild av det kommande fibernätet, var nätet skall dras och vem som kommer att ansluta sig som abonnent.

Enterprenör, dvs vem som kommer att gräva och bygga nätet, är upphandlad enligt Lagen Om Offentlig Upphandling. Allt arbete sker inom LIT och gemensamt för fem områden:  Ambjörnarp glesbygd, Nittorp, Hulared, Dalstorp-Ölsremma glesbygd samt Ljungsarp landsbygd. Vi planerar för byggstart i vårt område under försommaren 2016! Då byggs Ölsremma tätort. Övriga delar av områden kommer att byggas under 2017.

Arbetsgrupp

Arbetet med att projektera och bygga nätet leds av en arbetsgrupp bestående av nedan angivna personer. Vill du göra en intressenanmälan eller få mer information så kontakta någon av dem.

Område Namn Telefon e-mail
Horshaga Kent Halldén  0705-28 02 85 kent.hallden@gmail.com
Ölsremma Henrik Hjorth 070-728 42 52 h-hjorth@telia.com
Älmås, Hjärtared Mats Johansson 070-365 20 39  matspakullen@gmail.com
Algrena, Ölsremma Bernt Nilsson 070-369 86 09 berntalgrena4@telia.com
Växtorp Sören Sjöö 070-620 33 88 soren.sjoo@elbjorn.se
Ekered, Torp Kjell Ottosson 0709-402796  kjell.kullalyckan@gmail.com
Knestorp, Boda Jarl Melander 0705-155 200  jarl.melander@telia.com