Varför fiber

Regeringen har satt upp målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/sekund år 2020. Alla i Sverige, oberoende av var i landet man bor, ska dock kunna använda elektroniska tjänster via bredband.

”Fiber är framtidens infrastruktur som vi kommer leva med i decennier framöver. Ett fortsatt utbyggt nationellt fibernät är högt prioriterat.”

Staten förutsätter att arbetet görs på lokala initiativ och stödjer detta genom att ge bidrag med 40-70 %.

”LIT, Landsbygdsnät i Tranemo kommun” är en ekonomisk förening som med ideella krafter arbetar för att få fiber framdraget i området. Det gäller framför allt i de mindre tätorter i kommunen och i den s.k. landsbygden, där ingen kommersiell aktör vill bekosta nätutbyggnaden.

Varför fiber i Tranemo kommun?

  • Bredband är idag nödvändigt för att ett modernt samhälle ska fungera.
  • Bredband krävs för att vi skall kunna fortsätta att bo och arbeta i kommunen och gärna ”på landet”
  • Hastigheten/bandbredden måste öka när mer skall sändas.
  • När Mobilt 4G eller 5G kommer på landsbygden är osäkert och 5G bygger dessutom på att fiber finns
  • Mobilt bredband klarar inte höga krav på tillförlitlighet och hastighet
  • Fiber fungerar med ljusets hastighet och är en modern teknik
  • Fibernät ökar värdet på fastigheten
  • Fiber ger ingen strålning
  • Fiber är ersättningen när kopparnätet läggs ner

Mer uppkopplade

Allt fler apparater kopplas upp till internet – datorer, tv, smartphones, surfplattor, spelkonsoler, internetradio, larm, sjukvårdsdiagnostik och många fler. För att kunna utnyttja den fulla potentialen i alla uppkopplade enheter inom hemmet eller arbetsplatsen, krävs ett snabbt och kraftfullt nät. Här är fiber den i särklass bästa lösningen.

Ekonomisk förening

Varje medlem har lika många andelar som antal anslutningar i den ekonomska föreningen LiT. Varje medlem har dock endast en(1) röst oavsett antal andelar vid den årliga årsstämman.  Det innebär också att du som är medlem tar del av den värdestegring som föreningen genererar. Det blir som i en bostadsrättsförening, vinsten går tillbaka till dig själv.

Hyreshus. Hyresvärden har också en (1) andel per anslutning. (hyresgästen är inte medlem).

Du är medlem i föreningen när du har betalat anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften.