Dalstorp Tätort

Uppstart

Dalstorps samhälsföreningen kallad ett möte i byggdegården Maj 2013 där Landsbygdsnät i Tranemo's styrelese presenterade sig och uppmantrade samhället att bygga en arbetsgrupp.

Gruppen som bygddes bestod av Göran Karlsson, Jörgen Levinsson, Lars-Ola Segerkvist, Lars-Uno Helgesson, Patrik Eriksson, Richard Mårtensson, Sam Allen och Åke Svensson.

Entrepenad

Augusti 2014 efter över ett års arbete, flera stormöte i bygdegården och många många hembesök hade vi samlat tillräckligt många kunder så att entrepenaden kunde komma igång. Föreningen valde SLL efter tidigare bra erfarenhet med projektet i Mossebo, som i sin tur anlitade också lokala entrepenader.

Leveransklart

Vid månadsskiftet Nov-Dec 2014 stod allt klart och Telia's switchar var på plats. Av dem 216 anslutningar som gjordes, valde 198 kunder att koppla in sig till föreningens kollektiva tjänster.

Kontaktperson

Vid frågor om ny anslutning eller aktivering av tjänster på befintlig fiber, kontakta Sam Allen, 0761 123 024 eller epost sam@samallen.se

Karta