Uddebo-Limmareds säteri

Nu är grävningarna avslutade i det stora hela. Blåsning av fiber är påbörjad och svetsning har startat i skåp och fram till abonnenter. Bygget fortskrider samtidigt med "nod" och uppkoppling till telestation. Uppstart är idag planerat för hela området till i slutet av November och i samband med det sker utlämning av boxar för tjänsten. Tid och plats meddelas senare.

Uddebo-Limmareds säteri

Grävningen löper på bra och som planerat. Man har nu grävt färdigt från Limmared till Hestra och fortsätter ner över Normanslid till Väg 156. Därefter gräver man in till Tranemo, utmed cykelvägen, och nodens placering i kommunhuset. Fiber kommer att blåsas senare i denna del för kunna driftsättas någon gång i slutet september början oktober.

Grävning mot Uddebo startar omkring slutet Juli.

Uddebo-Limmareds Säteri

SLL är antagen som byggare av nätet. Ett första byggmöte var den 26/3. Byggstart är beräknad till om ca 6 veckor med början med Limmared-Hesta delen. Utstakning för grävning sker efter hand och kommer att meddelas berörda där man har möjlighet att lämna synpunkter. Det är redan nu dags att börja fundera på grävning, på egen tomt, och placering av anslutningssbox. Närmare anvisningar om detta kommer att skickas ut via mail. Faktuering av första inbetalning kommer att påbörjas under vecka 15.

Uddebo-Limmareds Säteri

Nu är sammanställningen klar över dom inkomna avtalen och intresset ser bra ut. Sista dagen var 30/11 men det går bra att teckna avtal ända fram till byggstart. Annonsering om upphanling för entreprenaden kommer att ske i Januari och skall sedan vara klar under febuari. Byggstart är planerad till Våren men är beroende på entreprenörernas beläggning.

Stormöte Algutstorp 12 april

 

Nu är det snart dags att börja gräva för fibernätet i Algutstorp, Tyggestorp, Brandsmo m. fl.

Arbetet med att gräva för fiber i ovanstående områden kommer att dra igång i sommar. Antagligen blir det inte förrän efter semestern, men vi vill redan nu komma igång med att skriva kontrakt.

Sidor